اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۳۷۶۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۳۷۶۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۳۵۴۶۷۷۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
میدان امام خمینی ، خیابان سپه ، پاساژ خیام ، طبقه 3 ، واحد 64

پترو دایان33937608-021

تلفن

    • ۳۳۹۳۷۶۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

    • ۳۳۹۳۷۶۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

    • ۹۱۲۳۵۴۶۷۷۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

  • تهران،
    میدان امام خمینی ، خیابان سپه ، پاساژ خیام ، طبقه 3 ، واحد 64